Không có ảnh

Kế hoạch năm học 2018-2019

4 Tháng Mười Hai, 2018 nvtrong 0

Triển khai đến đoàn viên thanh niên chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và và chỉ thị 06-CT/TU ngày 6/7/2016 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.