Không có ảnh

Kế hoạch năm học 2018-2019

4 Tháng Mười Hai, 2018 nvtrong 0

Triển khai đến đoàn viên thanh niên chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và và chỉ thị 06-CT/TU ngày 6/7/2016 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Không có ảnh

Lịch công tác tuần 17

4 Tháng Mười Hai, 2018 nvtrong 0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 Từ ngày 3/12 đến ngày 09/12/2018 THỨ NGUYỄN VĂN TRỌNG BÍ THƯ ĐẶNG THIỆN HUỲNH PHÓ BÍ THƯ LÊ HOÀNG […]