Hội nghị phổ biến pháp luật về An ninh mạng và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho Đoàn viên, thanh niên năm 2023

Chiều ngày 15/11/2023 tại giảng đường A, cơ sở 1 Trường Đại học Bạc Liêu. Đoàn trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức chức Hội nghị phổ biến pháp luật về An ninh mạng và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho Đoàn viên, thanh niên năm 2023. Hội nghị đã báo cáo với 02 chuyên đề: Tuyên truyền về Luật An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, thanh niên. Đến với hơn 90 ĐVTN từ các đoàn khoa trực thuộc.

Qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho Đoàn viên, thanh niên nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, nhất là với đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tuyên truyền về các hành vi, thủ đoạn hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các kỹ năng, phương pháp phòng, chống tấn công mạng trong tình hình hiện nay.

Nâng cao nhận thức của Đoàn viên, thanh niên trong nhà trường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; từ đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ gìn an ninh, an toàn trên địa bàn Thành phố; xây dựng, củng cố, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

  

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*