Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường Đại học Bạc Liêu sinh hoạt đợt I, 6 tháng đầu năm 2023

Nhằm tăng cường lý luận cho các thành viên CLB Lý luận trẻ, nhất là phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng ta, chiều ngày 23/6/2023 tại hội trường cơ sở 2 trường Đại học Bạc Liêu. Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường Đại học Bạc Liêu sinh hoạt đợt I, 6 tháng đầu năm 2023, với 3 nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. trường Đại học Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt đợt I, 6 tháng đầu năm 2023 với chủ đề truyền tải.

Với tinh thần sôi nổi, các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt đã tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ, sâu sắc một số vấn đề cơ bản như: Giá trị của cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đối với các bạn trẻ hiện nay; những biểu hiện của căn bệnh này có ở các bạn trẻ hiện nay hay không; biểu hiện, nguy cơ, tác hại, nguồn gốc của căn bệnh này được nhận diện như thế nào ở các bạn trẻ; nhiệm vụ và giải pháp để khắc phục căn bệnh này ở các bạn trẻ ra sao…

Thông qua buổi sinh hoạt nhằm làm cho các thành viên CLB nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong Tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của thành viên CLB cũng như các cán bộ, ĐVTN trong trường về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*