Đoàn trường Đại học Bạc Liêu tổ chức triển khai 04 bài học lý luận cho Đoàn viên, Thanh niên

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của BCH Đoàn trường Đại học Bạc Liêu. Chiều ngày 22/6/2023 Ban chấp hành đoàn trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức triển khai 04 bài học lý luận cho đoàn viên thanh niên trường. Giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Qua đó nội dung 4 bài lý luận chính trị, cụ thể như sau: Bài 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay’; Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Việc học các bài lý luận chính trị là phương thức để từng đoàn viên, thanh niên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*