Ban kiêm tra Hội Sinh viên trường Đại học Bạc Liêu thực hiện kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021

Thực hiện kế hoạch số 04-KH/HSV-BKT của Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường Đại học Bạc Liêu về công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2020 – 2021, từ ngày 12 – 18/6/2021 Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường đã tiến hành kiểm tra các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Bạc Liêu.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hoàn Em – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Trưởng Ban kiêm tra Hội Sinh viên trường Đại học Bạc Liêu cùng các đồng chí là thành viên ủy ban kiểm tra Đoàn trường Đại học Bạc Liêu.

Theo kế hoạch Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường đã kiểm tra các nội dung:

Kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình công tác trọng tâm của BCH Trung ương Hội, Hội Sinh viên trường: Kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề năm học 2020 – 2021, việc triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2020 – 2021, việc thực hiện công trình sinh viên năm học học 2020 – 2021 của các đơn vị cơ sở Hội.

Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc và các quy định Điều lệ Hội: kiểm tra quy trình, thủ tục bồi dưỡng, phát triển hội viên mới; quy trình, thủ tục, đánh giá, xếp loại thi đua của các cấp bộ Hội, việc duy trì chế độ sinh hoạt Chi hội định kỳ, kết quả tổ chức “Sinh hoạt chủ điểm”, việc trang bị tài liệu, hồ sơ sổ sách nghiệp vụ theo mẫu quy định mới của Trung ương Hội.

Kiểm tra chuyên đề “Phong trào sinh viên 5 tốt”: Kiểm tra việc các đơn vị trực thuộc triển khai đến hội viên giới thiệu bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; việc tiến hành thông báo và rà soát hội viên trong đơn vị để xét giới thiệu danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” theo Quy định tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2019 – 2020.

Qua kiểm tra các đơn vị để Hội Sinh viên trường đánh giá tính hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của chương trình, kế hoạch công tác Hội và phong trào Sinh viên đã ban hành, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra phục vụ công tác chỉ đạo, củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Có thể nói việc tiến hành kiểm tra, giám sát lần này đảm bảo tính khách quan, toàn diện, hiệu quả, có sự đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu, chú trọng tính thực tế qua công tác kiểm tra và đề xuất giải pháp sau khi đúc kết vấn đề tồn tại. Đồng thời kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội và kịp thời giải quyết khiếu nại, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*