Ủy Ban kiêm tra Đoàn trường Đại học Bạc Liêu thực hiện kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021

Ủy Ban kiêm tra Đoàn trường Đại học Bạc Liêu thực hiện kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021

Nhằm đánh giá tính hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên đã ban hành, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra phục vụ công tác chỉ đạo, củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; thực hiện kế hoạch số 08-KH/ĐTN-UBKT của Uỷ Ban kiểm tra Đoàn trường Đại học Bạc Liêu về công tác kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021, từ ngày 15 – 22/5/2021 Uỷ Ban kiểm tra Đoàn trường kết hợp BTV Đoàn trường đến kiểm tra các đơn vị Đoàn trực thuộc và làm việc với đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Đặng Thiện Huỳnh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường; đồng chí Nguyễn Hoàn Em – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm Ủy Ban kiêm tra Đoàn trường; đồng chí Trần Thị Ngọc Thảo – Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường; cùng các đồng chí là thành viên ủy ban kiểm tra Đoàn trường Đại học Bạc Liêu.

Theo kế hoạch Ủy ban kiêm tra Đoàn trường đã kiểm tra các nội dung:

– Kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình công tác trọng tâm của BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu và BCH Đoàn trường, theo đó 100% các đơn vị trực thuộc Đoàn trường có triển khai thực hiện đúng theo chủ đề năm học, các đơn vị có chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021 và thực hiện bám sát theo chương trình.

– Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc và các quy định Điều lệ Đoàn, việc duy trì chế độ sinh hoạt Chi đoàn định kỳ, kết quả tổ chức “Sinh hoạt chủ điểm” các đơn vị thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Chi đoàn định kỳ, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa đầy đủ, số lượng tập hợp đoàn viên tham gia hợp định kỳ còn ít, nguyên nhân do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc trang bị tài liệu, hồ sơ sổ sách nghiệp vụ theo mẫu quy định mới của Trung ương Đoàn các đơn vị hầu hết có đầy đủ hồ sơ, sổ sách như danh sách đoàn viên đúng theo quy định sổ biên bản các buổi họp định kỳ, sổ thu chi tài chính.

– Kiểm tra tổ chức Đoàn về công tác đoàn phí, tài chính của Đoàn: qua kiểm tra giám sát: 100% các đơn vị trực thuộc Đoàn trường thực hiện chi tiêu các khoản phí đúng mục đích, có báo cáo tài chính định kỳ.

Kết luận, đánh giá của Ủy ban kiểm tra: 100% các đơn vị trực thuộc Đoàn trường có triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên theo đúng theo hướng dẫn của đoàn cấp trên. Các đơn vị có chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục cho đoàn kiểm tra. Tuy nhiên vần có một số thiếu hồ sơ sổ sách theo quy định điều lệ đoàn, cũng như theo yêu cầu kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 200 – 2021 của ủy Ban kiểm tra Đoàn trường Đại học Bạc Liêu đã hướng dẫn. Việc thực hiện theo chương trình năm tại một số đơn vị cơ sở chưa theo đúng tiến độ đề ra, chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về Ủy Ban kiểm tra.

Nguyên nhân: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Cán bộ Đoàn đa phần nghiệp vụ về công tác quản lý hồ sơ còn thấp, hầu hết theo kinh nghiêm, thiếu bài bản và ít nghiên cứu hướng dẫn điều lệ Đoàn. Một bộ phận cán bộ đoàn chưa ý thức vai trò trách nhiệm của mình, còn ỷ lại vào các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư nên ít tham gia hoạt động của Đoàn.

Ủy ban kiểm tra cũngđề xuất kiến nghị BCH Đoàn trường cần tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn cho lực lượng cán bộ Đoàn trong toàn trường. Thường xuyên giao nhiệm vụ cho các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện những nhân tố mới bổ sung vào lực lượng kế thừa. Đẩy mạnh việc chỉ đạo các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Chi Đoàn trực thuộc Đoàn trường, càng phát triển, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đoàn trường đã đề ra. Tiếp tục có sự đầu tư đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, trong đó tăng cường giám sát theo từng lĩnh vực, chuyên đề, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung sau kiểm tra.

Cũng dịp này, BTV Đoàn trường cũng đã có buổi làm việc với BCH các đơn vị đoàn trực thuộc để tiếp thu những đề xuất kiến nghị từ phía chi đoàn cũng như các đơn vị đoàn trực thuộc. Đồng thời BTV Đoàn trường cũng đã hội ý trao đổi với lãnh đạo chi bộ đảng và lãnh đạo các đơn vị về công tác kiện toàn nhân sự BCH các đơn vị đoàn trực thuộc. Qua đó thống nhất chủ trương thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ làm công tác Đoàn. Kịp thời kiện toàn nhân sự bộ máy nhân sự Đoàn đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định và có tính kế thừa tại các đơn vị.

Có thể nói việc tiến hành kiểm tra, giám sát lần này đảm bảo tính khách quan, toàn diện, hiệu quả, có sự đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu, chú trọng tính thực tế qua công tác kiểm tra và đề xuất giải pháp sau khi đúc kết vấn đề tồn tại. Đồng thời kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết khiếu nại, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

Nguyễn Hoàn Em

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*