Đoàn trường Đại học Bạc Liêu triển khai chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Đoàn trường Đại học Bạc Liêu triển khai chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Sáng ngày 03 tháng 9 năm 2020 Đoàn trường Đại học Bạc Liêu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên“ cho đối tượng cán bộ đoàn các cấp.

Tham gia hội nghị có hơn 50 cán bộ đoàn là BCH Đoàn trường, BCH các đoàn trực thuộc Đoàn trường.

Thay mặt BTV Đoàn trường, đồng chí Đặng Thiện Huỳnh lưu ý đối với cán bộ Đoàn cần phải tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức để tập hợp, đoàn kết thanh niên; cần xây dựng phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, sáng tạo, gương mẫu, tận tụy, gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên, từ đó tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc tiếp tục xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022, với 03 tiêu chí nền tảng “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”.

Qua buổi học tập chuyên đề mỗi cán bộ đoàn, đã phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình trong việc xây dựng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi vững mạnh, tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc thực hiện tốt các chuyên đề này trong năm 2020 là cách làm thiết thực nhất, góp phần vào thành công của quá trình tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là cách để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình trong việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh và tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*